full and intensive aroma
the tasty companion to lunch
ideal starter for a romantic dinner
perfect flavour balance
find your favourite way of serving
make everyday meat unique
pure taste
excellent for cheering yourself up
Quality life
original recipe
discover the real taste of italian food
sunlight hidden in every jar
an all day energy boost
high quality product
don't try to hesitate it!
Zamknij

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA! Dołącz do nas i bądź na bieżąco.


Regulamin strony

Regulamin i polityka prywatności Serwisu “Food&Joy”

§1

Informacje wstępne

 1. Materiały zgromadzone w Serwisie udostępniane są Użytkownikom bezpłatnie. Rozpoczęcie korzystania z materiałów Serwisu jest równoważne z akceptacją regulaminu i warunków korzystania z Serwisu. Każdy użytkownik, który rozpoczyna korzystanie z Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.  Użytkownicy powinni korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem.
 2. W ramach Serwisu prezentowane są różne treści pochodzące od Administratora lub Użytkowników. Serwis umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z opublikowanymi treściami, dodatkowo Użytkownik może zamówić Newsletter.
 3. W ramach Serwisu mogą być organizowane przez Administratora lub/i jego partnerów promocje lub konkursy.

 

§2

Definicje

Serwis – serwis dostępny pod adresami www.foodandjoy.eu, www.foodandjoy.pl, www.foodandjoy.com.pl.

Administrator – właściciel Serwisu tj. Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 6, kod 30-964, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019474, o kapitale zakładowym w wysokości 5.560.990,00 złotych w całości opłaconym, NIP: 676-001-67-31.

Newsletter – informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) wysyłana przez Administratora w sposób cykliczny i bezterminowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail. Newsletter zawiera między innymi aktualną ofertę handlową, informacje o nowościach w Serwisie oraz akcjach marketingowych i wydarzeniach dotyczących Administratora.

Formularz kontaktowy – dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do przesyłania informacji do  Administratora.

Użytkownik – każda osoba przeglądająca Serwis oraz korzystająca z Serwisu.

Materiał – dowolna treść opublikowana w Serwisie przez Administratora/Moderatora (przepis, artykuł, wpis, zdjęcie, grafika, film itp.).

Formularz dodawania przepisu formularz internetowy umożliwiający Użytkownikom przesłanie do Administratora propozycji przepisu. Przepis składa się z listy składników, treści przepisu i zdjęć. Przesłane przepisy są każdorazowo moderowane (zgodnie z par. 5 poniżej).

Formularz dodawania komentarzy – formularz internetowy umożliwiający dodanie przez Użytkownika komentarza do wybranego wpisu w Serwisie.

 

§3

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Serwis wyłącznie na potrzeby wysyłki Newslettera. Dane osobowe są wykorzystywane zgodnie z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Użytkownik ma prawo wglądu  do treści swoich danych i ich zmiany. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Administrator.

 

§4

Prawa autorskie

 1. Korzystanie z Materiałów publikowanych w Serwisie nie oznacza dla Użytkownika nabycia do nich jakichkolwiek praw. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. Użytkownik zapewnia, że Materiały przesłane przez Formularz dodawania przepisu są oryginalne, nie naruszają praw osób trzecich oraz, że Użytkownikowi przysługują pełne prawa autorskie do tych Materiałów.
 3. Użytkownik upoważnia Administratora oraz Moderatorów Serwisu do dokonywania zmian w przesłanych przez Użytkownika Materiałach, w szczególności dotyczy to poprawek stylistycznych i językowych.
 4. Materiały są publikowane w Serwisie przez czas oznaczony lub nieoznaczony według decyzji Administratora.
 5. Użytkownikowi nie przysługuje  wynagrodzenie z tytułu wykorzystania przesłanych Materiałów.
 6. Materiały mogą być pobierane przez innych Użytkowników.

 

§5

Moderacja

 1. Moderacja przepisów dodanych przez Formularz dodania przepisu, będzie polegała na weryfikacji przez Moderatorów poprawności stylistycznej i składniowej treści przepisu oraz poprawności zdjęcia dołączonego do przepisu. Administrator może odmówić publikacji przepisu, który zawiera treści, elementy naruszające dobre obyczaje, zabronione przez obowiązujące przepisy prawa, naruszające dobre obyczaje, przepisy o treści uchybiającej godności człowieka, politycznej lub religijnej. Administrator może również odmówić publikacji przepisu bez podawania przyczyny.
 2. Moderacja komentarzy dodanych przez Formularz dodania komentarza, będzie polegała na weryfikacji przez Moderatorów. Publikowane będą komentarze uznane przez Moderatorów za treści z polotem, wzbogacające stronę. Administrator może odmówić publikacji komentarza, który zawiera treści, elementy naruszające dobre obyczaje, zabronione przez obowiązujące przepisy prawa, komentarze o treści uchybiającej godności człowieka, politycznej lub religijnej.


§6

Kwestie techniczne

 

Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu Użytkowników do Serwisu w celu jego ulepszenia, przeprowadzania konserwacji.

 

§7

Wejście w życie; Zmiany w regulaminie

 1. Rozwój Serwisu, zmiany w ustawodawstwie, rozwój technologii internetowej może spowodować konieczność wprowadzenia zmian w Regulaminie. Nowy regulamin wraz ze zmianami będzie obowiązywał po upływie 7 dni po opublikowaniu.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2012.

 

§8

Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy składać do Administratora na adres: kontakt@foodandjoy.eu. W reklamacji należy podać dane kontaktowe Użytkownika, na które Administrator powinien udzielić odpowiedzi na reklamację. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.